Pediatrik Stöd och rörelseorgan

Modulen har utvecklats för att hjälpa terapeuter att snabbt producera information och träningprogram för barn, deras föräldrar och skötare.

Produktdetaljer

Den innehåller enkla, allmänna övningsidéer med syfte att mobilisera och stärka kroppen och förbättra balansen. Det finns aktiva och passiva stretchingsövningar för barn, råd om tejpning och passiva stretchingsövningar för spädbarn med medfödda/förvärvade problem i övre/nedre extremiteterna. Dessutom finns också instruktioner om känselstimulering och aktiviteter.

Innehållet

138 streckteckningar

Utskriftsspråk

arabiska, danska, engelska, estniska, finska, franska, holländska, norska, ryska, spanska, svenska, turkiska, tyska