Pediatrik Utveckling för nervsystem/motorik

Modulen har utvecklats för att hjälpa terapeuter att snabbt producera information och träningprogram för barn, deras föräldrar och skötare

Produktdetaljer

Den innehåller allmänna råd och övningar för babies, barn och tonåringar. Det finns råd om hur man kan träna huvudkontroll, barnskötsel, matning, klädning, instruktioner om olika ställningar, t.ex. om hur man kan bära sitt barn, sittställningar osv. Dessutom finns också övningar som strävar efter att uppmuntra viktbelastning på extremiteterna eller förbättra koordinationen och balansen. Lekförslag och instruktioner om känselstimulering finns också med.

Innehållet

214 streckteckningar

Utskriftsspråk

arabiska, danska, engelska, estniska, finska, franska, holländska, norska, ryska, spanska, svenska, turkiska, tyska