Personlig vård - Arbetsterapi

Modulen riktar sig till arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Den är utvecklad för att befrämja och underlätta självständighet i personlig vård.

Produktdetaljer

Modulen innehåller stegvisa instruktioner om tvättning, torkning, på- och avklädning, toalettbesök och användning av hjälpmedel, så som duschpallar, griptänger, halkskyddsmattor, tåtvättare/-torkare och olika borstar.en är utvecklad för att befrämja och underlätta självständighet i personlig
vård i olika miljöer, så som hälso- och sjukvård, rehabilitering, särskilt boende. Modulen kan även användas som ett pedagogiskt verktyg för studenter, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Innehållet

207 Streckteckningar

Utskriftsspråk

engelska, finska, persiska, ryska, svenska, tyska