Bassängträning

En professionell övningsbank till yrkesutövare som leder bassängträning för individer och grupper. För övningarna i modulen utnyttjas olika vattendjup, kroppsställningar och många olika vattenredskap. Där finns också vanliga ledmobiliseringsövningar, töjningar och stärkande övningar, men också en hel del som berör funktionella rörelser och bålstabilitet.

Produktdetaljer

Modulen har i första hand utarbetats med tanke på muskel- och skelettproblem, idrottsskador och postoperativa tillstånd, men övningarna kan tillämpas på många olika grupper. Modulen baserar sig på dagens idéer och filosofier inom rehabiliteringen (t.ex. korrigering av rörelsestörningar och bålstabilitet) och ger en aktuell och variationsrik kollektion av terapeutiska bassängövningar. För övningarna i modulen utnyttjas olika vattendjup, kroppsställningar och många olika vattenredskap. Där finns också vanliga ledmobiliseringsövningar, töjningar och stärkande övningar, men också en hel del som berör funktionella rörelser och bålstabilitet. De ingående videofilmerna handlar om olika vattenlöpningstekniker. Övningarna tar tillvara vattnets specifika egenskaper som lyftkraft och motstånd, såväl som den metacentriska effekten. En god förståelse av hur det känns att röra sig i vatten ger terapeuten möjlighet att anpassa övningarna och skapa specifika träningsprogram för sina klienter. Inkluderar evidensbaserade övningar.

Innehållet

433 Färgfotografier , 7 videosekvenser

Utskriftsspråk

engelska, estniska, finska, ryska, svenska, tyska