Förflyttningar

Förflyttningar från rullstol in och ur en buss samt förflyttningar från rullstol till bilen och från bilen till rullstol.

Produktdetaljer

Innehållet visar självständiga och assisterade förflyttningar in i en buss och teknik hur man tar sig ur en buss, med och utan ramp, samt in och ur en personbil. Innehållet kan användas som underlag för att utarbeta enskilda instruktioner med hänsyn till varje klients funktionella kapacitet. Innehållet inkluderar enkla skriftliga instruktioner för rullstolsanvändare och deras assistenter samt foton och videor.

Se video

Innehållet

26 fotografier , 16 videosekvenser

Utskriftsspråk

engelska, finska, svenska, tyska