Frakturprevention

Detta träningsprogram har skapats för att stödja förebyggandet av benfrakturer hos personer över 65, och programmets effektivitet har vetenskapligt bevisats i prevention av höftskador. Träningsprogrammet har också bevisats upprätthålla och utveckla muskelstyrka, balans och funktionsförmåga i nedre extremiteterna effektivt.

Produktdetaljer

Programmet är konstruerat till ett verktyg och en idékälla för fysioterapeuter och andra yrkesverksamma som vägleder de äldre i fysisk aktivitet.

Syftet med övningarna är att utveckla balans i stående och i rörelse, förbättra muskelstyrkan i de nedre extremiteterna, främja trygghet och säkerhet i rörelse och förebygga fallrelaterade frakturer.

Övningarna är enkla att utföra och kräver ingen komplicerad utrustning. Övningar för både nybörjare och avancerade ingår. Repetionsmängden i vissa övningar är baserade på repetitionerna som användes i studierna. Modulen lämpar sig till utformning av hemträningsprogram, eftersom alla övningar kan utföras hemma.

Se video

Innehållet

116 färgfotografier , 92 videosekvenser , 9 Protokoll/Mallar

Utskriftsspråk

danska, engelska, finska, ryska, svenska, turkiska