Nackens dynamiska stabilitet/kinetiska kontroll

Innehållet har sammanställts för att hjälpa terapeuten att ge tydliga instruktioner till patienten om terapeutiska eller korrigerande övningar för nacke/halsrygg.

Produktdetaljer

Innehållet är avsedd för terapeuter med förståelse för och som är bekanta med begreppen dynamisk stabilitet / kinetisk kontroll och / eller rörelsedysfunktion. Övningarna utförs från olika startpositioner, det finns övningar för att kontrollera neutralt läge, rörelseriktning (flexion, rotation, abduktion) och rörelseomfång samt stretching/töjning av bl.a. trapezius, scapulae, scalenerna, ligamentum nuchae, suboccipitala extensorer, pectoralis minor och sternocleidomastoideus.

Konceptet dynamisk stabilitet / kinetisk kontroll och analys och korrigering av rörelsedysfunktion är en pågående utvecklingsprocess baserad på klinisk tillämpning och en ökande mängd akademisk forskning.

Innehållet

135 streckteckningar

Utskriftsspråk

arabiska, engelska, finska, holländska, italienska, norska, ryska, svenska, tyska