Överkroppens dynamiska stabilitet/kinetiska kontroll

Modulen riktar sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster som ska instruera klienten om terapeutiska eller korrigerande övningar för övre kvadranten.

Produktdetaljer

Innehållet är avsedd för terapeuter med förståelse för och som är bekanta med begreppen dynamisk stabilitet / kinetisk kontroll och / eller rörelsedysfunktion. Övningarna utförs från olika startpositioner, det finns övningar för att kontrollera neutralt läge, rörelseriktning (flexion, rotation, abduktion) och rörelseomfång samt stretching/töjning av bl.a. övre trapezius, latissimus dorsi, pectoralis major och romboideus, scalenerna och sternocleidomastoideus.

Innehållet

126 streckteckningar

Utskriftsspråk

arabiska, engelska, finska, italienska, japanska, norska, ryska, spanska, svenska, tyska