Taktil stimulering/massage

Lugnande beröring är ett kraftfullt verktyg som är användbart för personer med olika typer av handikapp, tillstånd efter olyckor och sjukdomar, problem som följer åldrandet. Tillgänglig endast för PhysioTools Online.

Produktdetaljer

Taktil massage består av en mjuk omslutande beröring med varsamma styrkningar som aktiverar beröringsreceptorerna. Taktil stimulering/massage är bra för personer som allmänt behöver lugn och ro för att må bra. Beröringssinnet (taktila sinnet) är det sinnet som utvecklas först hos människan och det finns kvar hela livet.

Innehållet

18 streckteckningar , 15 videosekvenser

Utskriftsspråk

engelska, finska, ryska, svenska