Vestibulär rehabilitering och balansövningar

Framtagen för kliniker inom omsorg och rehabilitering som har till uppgift att föreskriva kvalificerade övningar som motverka yrsel och obalans hos patienter med störningar i det vestibulära systemet.

Produktdetaljer

Att röra sig stabilt är essentiellt för ett självständigt liv. Att självständigt klara av rörelser och vardagliga aktiviteter är viktigt för alla. Detta grundar sig i det föränderliga samspelet mellan signalering från vestibularis, tyngdkraft; visuella systemet som ger oss signaler om huvudets position, kroppen eller somatosensoriska systemet som ger oss information om stabilt underlag. 

Balansrubbningar uppkommer oftast till följd av vestibulär dysfunktion pga. skada, sjukdom eller obruklighet. Yrsel är ett av de vanligaste upplevda problemen och som först skall behandlas. Dessa övningar har tagits fram för återhämtning av sensorisk integration. Vestibulära systemet kopplas till visuella systemet via sedvanlig aktivitet och kan vidare utmanas via vestibulo-okulära övningar. Sammankopplingen mellan vestibulära systemet och somatosensoriska systemet är även viktigt. Denna koppling kan kalibreras genom att lägga vikter på axlarna och blunda. Genom att räkna baklänges, utmanas kritiska delar av hjärnan och detta tros öka integrationen.

Oftast försöker det visuella och somatosensoriska systemet ersätta användningen av vestibulära sensorer och då kan man uppnå stabilitet endast när underlaget och omgivningen är stabila. Patienter med dessa problem är ostabila på ojämnt underlag, när de går uppför eller nedför eller när en rörelse sker i perifera området av synen. Detta är orsaken till att patienterna upplever obalans när de rör sig med bil eller tåg och har svårt att gå i stora affärer eller tillställningar med mycket människor. För att adekvat isolera och aktivera det vestibulära systemet, skall patienten utföra övningarna utan stöd för armarna. Därför kan många av övningarna utföras vid en vägg eller i ett hörn, för att minimera risken för fall. Huvudet skall alltid befinna sig i en neutral och vertikal position i förhållande till tyngdkraften, utan att vara låst till bålen, trots att balansen är rubbad. Syftet med att följa ett föremål med blicken är att öka förmågan att behålla balansen och stabiliteten i rörliga omgivningar. 

Förmågan att justera balansen via höften är basen i övningarna som är utförda på ett ben och en rulle under motsatta foten, samt övningarna där man utför en asymmetrisk rörelse med ett ben. Till sist, att klara av att gå på ett smalt underlag, gå med huvudrörelser och att följa en boll med blicken är beroende av självständig användning av vestibulära systemet. 

En utmaning i framtagandet av ett optimalt träningsprogram är att avgöra den mest lämpliga nivån för övningarna och successivt stegra dem till den högsta möjliga nivån. 

Se video

Innehållet

132 färgfotografier, streckteckningar , 84 videosekvenser

Utskriftsspråk

engelska, finska, ryska, svenska, turkiska, tyska