Aktivering och nätverk

OBS: Dessa instruktioner gäller endast för kunder som använder installerbara versioner av PhysioTools

Aktivering och registrering

Tools RG och PhysioTools 7

Genom att aktivera programmet öppnas nya funktioner upp. Aktiveringen är kostnadsfri.

Klicka här för att aktivera»

PhysioTools 10

PhysioTools 10 aktiveras automatiskt vid installationen. För att aktiveringen ska kunna utföras krävs att datorn är uppkopplad mot Internet. Aktiveringen möjliggör uppdateringarna.

Nätverk

Tools RG and PhysioTools 7

För att aktivera nätverksfunktionen i ditt program behöver du en nätverkslicens. En nätverkslicens med en användare skickas till dig per e-post. För mer än en samtida användare i din nätverk, ytterligare licenser till installerade moduler behövs och din lokala återförsäljare ska kontakta dig med prisuppgifter. Nätversklicens behövs ej för årsprenumerationen eftersom nätverk redan ingår.

När du fått din nätverkslicens och installerat den, kan du lägga upp PhysioTools NetClient på så många av era datorer som ni önskar. Nätverkslicensen begränsar inte antalet datorer från vilka man vill nå PhysioTools utan istället anger den det maximala antalet samtida användare av programmet.

Från varje arbetstation leta upp Setupnet.exe filen (som finns på den delade nätverksenhet, i \ptwin\setupnet) och dubbelklicka på den. Setupnet.exe programmet kommer att förbereda arbetsstationen och att skapa genvägen PhysioTools NetClient på skrivbordet.

Klicka här för att beställa nätverkslicens»

PhysioTools 10

Nätverksfunktionen aktiveras från Start-menyn med programmet 'Configure PhysioTools 10 Network'.